Have an account? Log in or

Llar d’infants

La Llar, autoritzada (codi 08054526) pel Departament d’Ensenyament, del qual ha anat rebent subvenció pel funcionament d’ençà del 1997, atén infants de Primer Cicle (0-3 anys) en tres unitats diferenciades:  nadons 0-1, mitjans 1-2 i grans 2-3. Podem atendre nadons des de les 16 setmanes de vida.

Som membre de la Associació Catalana de Llars d’Infants de Catalunya i estem adherits igualment a la FECC.

La Llar es declara confessionalment cristiana. Al llarg del curs celebrem les festes populars i tradicionals.

Vetllem per garantir un ambient familiar de confiança, benestar i seguretat. Cobrim les necessitats afectives i fisiològiques pròpies d’aquest període i potenciem els aprenentatges basats en la Metodologia Reggio Emilia. Treballem perquè l’infant desenvolupi la seva creativitat, crei les seves eines i comprengui el món aprenent a través de l’observació, el joc,  l’experimentació, la curiositat, la investigació, etc introduint a les activitats l’espai natural que ens envolta.

Enmig d’una ubicació privilegiada, en ple cor de la serra de Collserola, a pocs minuts de la ciutat de Barcelona i amb una cuina pròpia mediterrània, el nostre projecte educatiu té en compte les àrees principals del currículum establertes des de l’Administració:  la descoberta d’un mateix, la descoberta de l’entorn, la intercomunicació i el llenguatge.

Les  llengües maternes dels alumnes i les alumnes són molt importants i respectades per nosaltres, però és el català, la nostra llengua vehicular i d’aprenentatge.

Àlbum de fotos de la Llar d'Infants

Selecció de fotos dels grups al llarg de l'any.

Primer Cicle d'Educació Infantil

Admissió d'infants en edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.

Horari

De dilluns a divendres
de 9:00 h a 17:00 h,
en els mesos de setembre a juliol ambdós inclosos.

Subvencionada

Per la Fundació Casa Sagrada Família i Sant Ignasi de Loiola titular de la Llar, i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Servei d'acollida

De 8:00 h a 9:00 h i
de 17:00 hores a 18:00 hores.

Servei de menjador

Amb cuina pròpia.

Altres

Psicomotricitat.
Música.
Anglès per a alumnes i alumnes de 2-3 anys.

Llengua vehicular

El català.

Vacances

Lliurament de calendari escolar a l'inici del curs.
La Llar romandrà tancada el mes d'agost, Setmana Santa i Nadal, no es tanca cap més dia que els estrictament festius.

Documentació oficial de la Llar d’Infants

Autorització per a la Fundació Casa de la Sagrada Família i Sant Ignasi de Loiola de la recollida i tractament de dades personals i d’imatges

Casa Sagrada família - Full de Matrícula

Casa Sagrada família - Normes d'organització i funcionament del centre

Normes d’organització i funcionament del centre

casagradafamilia-autoritzacio-participacio-de-menors-en-activitats-i-sortides

casagradafamilia-autoritzacio-per-administrar-antitermic

casagradafamilia-renovacio-de-matricula-documents-a-actualitzar

casagradafamilia-carta-de-compromis-educatiu-llar-d-infants

casagradafamilia-ordre-domiciliacio-sepa-core-llar-d-inf-gener-19

Equip humà

L’equip educatiu de la Llar consta d’una tutora per aula, una coordinadora pedagògica i personal de serveis i suport en aquelles activitats o moments del dia en què es requereix: cuinera, auxiliar, monitores de menjador, netejadores…

Portant la gestió de la Llar, però també de la resta de serveis de la Fundació, existeix un equip de persones que ostenten la direcció per delegació del Patronat, òrgan màxim de govern.

Instal·lacions

Fundació Casa de la Sagrada Família
La Llar s’ubica dins l’edifici de la seu de la Fundació Casa de la Sagrada Família. Arribar-hi és de fàcil accés i té possibilitats d’aparcament. A cinc minuts caminant es troba l’estació del Baixador de Vallvidrera dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també és possible arribar en un microbús de la zona. Moltes de les nostres famílies són procedents de Sant Cugat, la Floresta, Sabadell, Rubí… Tenen les seves ocupacions laborals a Barcelona i a mig camí deixen els fills/es i els vehicles per prosseguir el trajecte en transport públic fins als llocs de treball.
500 metres quadrats
Comptem amb 500 metres quadrats d’instal·lacions d’ús exclusiu per a l’escola, lliures de barrerers arquitectòniques i amb bany adaptat. Ens trobem envoltats de natura, amb espais lluminosos, equipats i adaptats a les diferents edats dels destinataris.
El pati
De 230m2, està protegit i lliure de perills per a què els nens/es puguin desplaçar-se i jugar lliurement. Hi ha més zones d’esbarjo a l’aire lliure que també s’empren per dur a terme determinades activitats.
Disposem a més d'
1 unitat de lactants (44m2)
1 unitat de P1 (30m2)
1 unitat de P2 (28m2)
1 sala d’usos múltiples (42.5m2)
1 cuina
1 despatx

Relació amb les famílies

En aquest primer esglaó del sistema educatiu, la relació llar-família és vital per afavorir en harmonia l’educació integral de l'alumnat.

L’adaptació a la Llar
Es desenvolupa de manera diferent per a cada nen i nena i cada família, establim acords d’adaptació personalitzats i individuals, ens adaptem a cadascuna de les necessitats. L’equip educatiu sempre, però més especialment en aquest període, posa especial atenció en establir un vincle afectiu amb l’alumnat. Ens preocupem també pel vincle amb la família i cerquem establir una bona relació de confiança.
Contacte amb les famílies
En aquesta primera etapa escolar, el contacte és freqüent i fluid, ens trobem diàriament de manera informal en l’arribada o en la sortida de la llar. A nivell formal, hi ha establerta una reunió col·lectiva d’inici de curs i també una individual per conèixer tot allò que pot ajudar-nos en la nostra relació i bàsicament enfocat per a l’òptim desenvolupament integral dels nens i les nenes. Al llarg del curs, podem convocar-vos o podeu convocar-nos, sempre que es consideri, som a la vostra disposició.
Tenim una eina escrita dinàmica i àgil, l’agenda escolar, que és per a nosaltres molt important, ja que forma part del seguiment i comunicació diari amb la família. També hi ha dos informes escrits: un al primer trimestre i l’altre al tercer trimestre, amb l’objectiu d’oferir a les famílies una visió global de l’evolució dels seus fills i filles al llarg del curs escolar.

Documentació

En el moment que s'incorpori a la Llar, caldrà haver signat tota la documentació necessària del nen o la nena i haver facilitat.

4 fotografies mida carnet
Fotocòpies DNI/NIE/passaport de tutor o tutors legals
Fotocòpia de la targeta sanitària (Cat Salut)
Fotocòpia de la cartilla de vacunacions
Fotocòpia del núm. de compte o llibreta on es domiciliarà el pagament

Material

Cal portar

3 Bosses de nanses de roba
Del tipus de bossa de pa que hauran de contenir respectivament:
Bossa de diari
Dos pitets amb tira de goma, aquells que encara en facin servir, 5 bolquers que no siguin de tipus calces i, una bossa petita de roba o de plàstic per ficar els pitets bruts. Tot degudament marcat amb el nom de l’alumne.
Bossa de dormir
Un llençol adaptable, un llençol de sobre per tapar-se. La mida dels matalassos és 120 cm x 60 cm.
Bossa de recanvi o muda
Una muda completa que constarà de pantalons o faldilla, samarreta o jersei, “body” si és precís, mitjons i unes sabates. També s’ha de portar una bossa de plàstic per posar la roba bruta.Un cop al mes es retornarà aquesta bossa per revisar. Heu de tenir en compte la roba que hi poseu per tal que vagi d’acord amb l’època de l’any.
Xumet
Si en fa ús, dins d’una capsa per desar i una tira per penjar-lo a la roba. Se n’ha de tenir un de recanvi a la Llar.
Biberó
En el cas que no begui amb el got.
Abrics i jaquetes
Han de venir amb tira per penjar i el nom.
Bata sense botons
Amb goma en coll i punys, beta per penjar i el nom a la part de davant, en lloc visible.
Paquet de tovalloles humides, capsa de tissús de paper i pomada
S’ha d’aportar al començament del curs i cada vegada que l’educadora les demani
mitjançant l’agenda.

 

Horaris i funcionament

Horari ordinari de l’escola

Entrada: 9:00'h – 9:30'h
Sortida: 16:00'h – 17:00'h

La Llar d’Infants està oberta
De dilluns a divendres des de les 8:00 h. fins les 18:00 h, de setembre a juliol ambdos inclosos.
Puntualitat
És recomanable i es requereix el compromís de les famílies per garantir poder dur a terme les activitats programades sense interferències.
Arribada
Sempre que sigui fora de l’horari establert, més tard de les 9:30h o abans de les 16:00h, l’accés i sortida s’haurà de realitzar a través del despatx de Direcció i no pas per les classes. D’aquesta manera s’evita interrompre el funcionament ordinari de la Llar.
Període d'adaptació
Durant el període d’adaptació, hi ha l’oportunitat, en aquells casos que els pares així ho creguin convenient, que els alumnes nouvinguts puguin fer l’horari de matí, de 9:00h a 11:30 h. Igualment, en aquests primers dies, per facilitar l’adaptació, si el nen està acostumat a algun coixinet o joguina… pot portar-lo.
Sortida
No s’entregarà cap nen/a a persones que no siguin els seus pares i/o tutors legals, sense autorització signada o avís previ.
Per l’alumnat que no fa ús del servei de menjador
La sortida a migdia es realitzarà a les 11:30h i el retorn a les 15:00h.
Conciliació familiar i laboral
Pensant en aquelles famílies que tenen dificultats amb els horaris escolars, amb el desig d’afavorir la conciliació familiar i laboral, us oferim la possibilitat de què els alumnes allarguin la seva estada a un preu/hora i fraccions, molt assequible. Per tant, les franges compreses entre les 8:00h i les 9:00h i les 17:00h i les 18:00h s’entenen fora de l’horari escolar. Són, doncs, un servei extra.
Roba còmoda
El nen o nena haurà de venir a la llar amb roba còmoda, no es pot portar peto, ni cinturons, tirants i cordills a les sabates.
IMPORTANT: TOT HA D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM I EN UN LLOC VISIBLE.
Servei de menjador
A les instal·lacions disposem de cuina pròpia i personal qualificat que elabora els menús diàriament.
Els menús s’adapten en funció de les edats dels alumnes així com també per motius de salut i religió.
S’entén el servei de menjador, com un espai educatiu més on treballar hàbits i comportaments correctes a taula.
El menú mensual corresponent es troba actualitzat en la web .
Per ajustar el número i tipus de menús, és precís comunicar abans de les 9:30h si no es té previst assistir o si precisa puntualment una dieta especial.
Si no es fa ús del servei de menjador, la sortida serà a les 11:30 h i el retorn a partir de les 15:00h.
A partir del 5è dia lectiu consecutiu absent, es podran retornar els diners corresponents al cost dels menjars no consumits, és a dir, l’import en concepte d’educació i del servei de monitores durant els àpats, no serà reintegrat. L’absència haurà de ser comunicada el més aviat possible per tal de facilitar l’organització de la Llar.
Els bebès hauran de portar la pauta, expedida pel pediatra, dels aliments que poden ingerir. Aquest document s’haurà d’anar actualitzant a mida que els vagin introduint nous aliments.
Aniversaris
Es pot portar un pa de pessic/una coca per compartir, a la que necessàriament haurà d’acompanyar el tiquet de compra i si escau, la identificació dels seus ingredients i la caducitat. No es poden portar caramels ni llaminadures per repartir. Eduquem en la sobrietat i en el sentit de compartir, incidint més en el que som que en el que tenim.
Absències i canvis
Els alumnes que tinguin la necessitat de no assistir a la Llar per un període comprès entre 2 setmanes i 2 mesos, hauran de portar documentació acreditada que justifiqui la seva absència a la Llar.
La quota en concepte d’escolaritat és obligatòria. S’haurà d’abonar igualment la part proporcional del servei de menjador corresponent a monitoratge. Passat el temps màxim de dos mesos sense que hi hagi un aprofitament de la plaça, el Centre es reserva el dret a resoldre i comunicar la baixa definitiva de l’alumne a la Llar.
Qualsevol canvi en les dades personals, de salut i de contacte que consten a la Llar, hauran de ser comunicades per a poder modificar-les.
Casal d’estiu
Els mesos de juliol i setembre, s’organitza un casal d’estiu per a petits amb edats compreses entre els 3 i els 12 anys. Habitualment aquesta activitat s’omple amb exalumnes que no dubten en tornar a les nostres instal·lacions. Especialment al setembre, comptem amb els alumnes que han finalitzat el cicle a la Llar i estan a punt d’iniciar les classes a la nova escola.

Higiene i salut

Normes bàsiques

Cada família tindrà cura de la higiene personal del seu fill.
No està permesa l’entrada a la Llar a aquells infants amb: febre, vòmits, descomposició, conjuntivitis, erupcions a la pell i boca per infeccions… etc. És a dir, qualsevol malaltia infecciosa i de contagi. En el cas concret de presentar polls, l’infant haurà de romandre almenys dos dies a casa fins que es faci net.
El protocol a seguir quan un alumne es posi malalt a la Llar passa per la comunicació als pares o tutors legals, qui hauran de passar a recollir-lo per poder intervenir-hi.
És obligatori aportar justificant mèdic que indiqui que la malaltia no és contagiosa o bé que, si ho ha estat, ja ha passat el període d’incubació i el nen pot retornar a l’aula.
El personal de la Llar no pot administrar medicaments als infants si aquests no van acompanyats de la còpia de la prescripció expedida pel facultatiu corresponent. Aquesta haurà de contenir tant el nom del medicament com la data, l’hora i la dosi a administrar.
Per raons de seguretat no es permet portar complements (penjolls, medalles, anells, rellotges… així com tampoc agulles de cap, gomes petites… ) que puguin representar un perill tant per a ells mateixos com per als companys si aquests els arribessin a manipular.
Si un alumne que fa ús del servei de menjador pateix alguna al·lèrgia o intolerància a algun aliment, cal presentar justificant mèdic. De la mateixa manera s’actuarà en cas de tractar-se d’al·lèrgia o intolerància a un medicament.

LA DIRECCIÓ I L’EQUIP EDUCATIU, US AGRAEIXEN EL COMPLIMENT DE LES NORMES PEL BON FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS I EL BENESTAR DELS/LES VOSTRES FILLS/ES.

Metodologia

Afavorir l'autonomia dels infants

L’equip educatiu de l’escola bressol treballa en diferents principis metodològics on l’objectiu principal és afavorir l’autonomia dels infants en tots els aspectes. Atendre les seves necessitats físiques i emocionals, de comunicació i d’adquisició d’hàbits personals, però respectant el ritme individual de cada infant.

Aquest treball es realitza a través del joc i l’experimentació, que és la base de l’aprenentatge infantil.

Es busca que l’infant vagi construint la seva personalitat i el coneixement del món que l’envolta a través de l’exploració, la manipulació i l’experimentació.
El psicòleg Vigotsky explica que el joc és una realitat canviant i sobretot impulsora del desenvolupament mental de l’infant. Concentrar l’atenció, memoritzar i recordar es fa, en el joc, de manera conscient, divertida i sense cap dificultat.
També fem èmfasis al treball de valors tenint present la TOLÈRANCIA, SOLIDARITAT, CONVIVÈNCIA, ESTIMA, EMPATIA, RESPECTE I PROTECCIÓ PER L’ENTORN QUE ENS ENVOLTA I L’ESCOLTA.

Projecte: L’Hort

Descoberta de l'entorn i l'experimentació

Aquest  projecte més recent, parteix del desig de què els petits gaudeixin encara més de l’espai exterior, dins l’entorn privilegiat en el que a més ens trobem ubicats, amb propostes enriquidores i didàctiques, i en la mateixa línea de la descoberta de l’entorn i l’experimentació.
L’hort ens possibilita continuar treballant valors com el respecte per la natura, el gaudir de les petites coses, compartir… i competències incipients com la responsabilitat i el treball en equip, adquirir autonomia… En definitiva, hem apostat per aquest nou projecte perquè ens obre un munt de possibilitats de treball amb els infants.
Participaran en les activitats d’aquest projecte viu, que comença amb la plantació de llavors, el regadiu, l’observació del creixement de les hortalisses i dels seus fruits, la seva recollida, i per descomptat, després tastar-los.

Preus de la Llar d'Infants

Matrícula: 25 €
Material escolar (rebut en el mes de setembre): 90 €
Quota d’ensenyament: 160 € x mes
Servei de menjador (dinar i berenar): 150 €
Servei de menjador d’un dia: 7,25 €
Servei d’acollida matinal (8-9h) i de tardes (17-18h): 3,00 € / h
                           (possibilitat de packs mensuals més econòmics).
Servei de calefacció (de nov. a març ambdós inclosos): 8 €/mes
Dies esporàdics 20 €/dia